ฟังก์ชันและราคา

ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์

ราคาค่าบริการ Software ด้านล่างนี้จะไม่รวมค่าอุปกรณ์ Hardware ใด ๆ ทั้งสิ้น (โดยคุณจะต้องซื้อ Android Box 1 เครื่องต่อการติดตั้ง Digital Signage 1 จุด ซึ่งการลงทุนซื้อ Android Box อยู่ในรูปแบบซื้อขาดเพียงครั้งเดียว)


เงื่อนไขการให้บริการ

* Screen หมายถึง จำนวนเครื่อง (หน้าจอ) ที่ใช้ในการแสดงผล เช่น หากคุณต้องการติดตั้ง Digital Signage ทั้งหมด 10 หน้าจอ ดังนั้นคุณจะต้องใช้ License แบบ 10 Screens
* ราคาที่แสดงอยู่ด้านบนนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และทางบริษัทจำเป็นต้องออก VAT ให้กับลูกค้าทุกท่าน
* คุณสามารถขยาย Storage เพิ่มได้ โดยจะมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม
Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.