ตารางราคา

แพคเกจค่าบริการซอฟต์แวร์

โดยปกติแล้วหากคุณต้องการติดตั้ง Digital Signage คุณจะต้องลงทุนค่อนข้างสูงต่อการติดตั้ง Digital Signage 1 หน้าจอ แต่ระบบ SignMate นั้นให้บริการ Software ในรูปแบบ Pay as you use (จ่ายเท่าที่ใช้) แบบรายปี ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการติดตั้ง Digital Signage เพียง 1 หน้าจอ คุณก็สามารถจ่ายเพียง 1 license เท่านั้น

ราคาค่าบริการ Software ด้านล่างนี้จะไม่รวมค่าอุปกรณ์ Hardware ใด ๆ ทั้งสิ้น (โดยคุณจะต้องซื้อ Android Box 1 เครื่องต่อการติดตั้ง Digital Signage 1 จุด ซึ่งการลงทุนซื้อ Android Box อยู่ในรูปแบบซื้อขาดเพียงครั้งเดียว)


เงื่อนไขการให้บริการ

* Screen หมายถึง จำนวนเครื่อง (หน้าจอ) ที่ใช้ในการแสดงผล เช่น หากคุณต้องการติดตั้ง Digital Signage ทั้งหมด 10 หน้าจอ ดังนั้นคุณจะต้องใช้ License แบบ 10 Screens
* ราคาที่แสดงอยู่ด้านบนนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และทางบริษัทจำเป็นต้องออก VAT ให้กับลูกค้าทุกท่าน
* คุณสามารถขยาย Storage เพิ่มได้ โดยจะมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม

ตัวอย่างการประเมินค่าใช้จ่าย

การติดตั้ง Digital Signage 1 จุดนั้นประกอบด้วยไปด้วยอุปกรณ์ Hardware 2 อย่างหลัก ๆ นั่นคือ 1. จอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์​ (LED) และ 2.Android Box ซึ่งในส่วนของจอทีวี คุณสามารถใช้ทีวีแบบธรรมดา หรือจะเป็น Smart TV ก็ได้ เพราะระบบ SignMate รองรับทีวี LED ทุกยี่ห้อทุกขนาด ซึ่งคุณสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองดังนั้นการประเมินค่าใช้จ่ายต่อการติดตั้ง Digital Signage 1 จุดนั้นจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. Android Box และ 2. Software License (จะไม่รวมค่าจอทีวี) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่

1. Android Box 3,600 บาท (ซื้อขาด)
2. Software License จำนวน 1 license จะมีมูลค่า 3,600 บาทต่อปี (กรณีที่เป็นแพคเกจ SMEs)

รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 7,200 บาท (ไม่รวม VAT) ต่อหนึ่งจุด (ซึ่งในปีต่อไป คุณชำระเพียงค่า Software License เท่านั้นมูลค่า 3,600 บาท ไม่จำเป็นต้องชำระค่า Android Box อีกแล้ว)

กรณีที่คุณสั่งซื้อจำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับเรทซอฟต์แวร์ที่ดียิ่งขึ้น หรือหากคุณต้องการให้เราประเมินค่าใช้จ่ายให้ สามารถติดต่อเราผ่าน ช่องทางการติดต่อ

Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.