เนื้อหาบทความ


แจ้งเตือนสถานะของอุปกรณ์ผ่านอีเมล (Email)

โดยปกติแล้ว ระบบ SignMate ช่วยให้คุณสามารถเข้ามา Monitor (ตรวจสอบ) สถานะของอุปกรณ์หรือหน้าจอโฆษณาได้อย่างง่ายดาย แต่ในกรณีที่บางครั้งคุณไม่ได้เข้ามาตรวจสอบที่ระบบ SignMate เป็นประจำ คุณสามารถตั้งค่าให้ระบบ SignMate ทำการส่งอีเมลเพื่อแจ้งเตือนสถานะของอุปกรณ์ได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้น ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เข้ามาตรวจสอบที่ระบบก็ตาม คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนวันต่อวันว่าอุปกรณ์ไหนอยู่ในสถานออฟไลน์อยู่บ้าง


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.