เนื้อหาบทความ


เปรียบเทียบข้อดีของการใช้ SignMate กับป้ายโฆษณาแบบเก่า

เพียง 2.20 นาทีเท่านั้น คุณจะเห็นถึงข้อดีของการนำเอาระบบ Digital Signage ผ่านซอฟต์แวร์ SignMate มาใช้แทนการใช้งานป้ายโฆษณาแบบเก่าในมิติต่าง ๆ เช่น 1) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน แก้ไขโฆษณา 2) ระยะเวลาในการจัดทำป้ายโฆษณา 3) ความหลากหลายและน่าสนใจของ Content ที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า โดยคุณสามารถรับชมผ่านวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยครับ
Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.