เนื้อหาบทความ


ตั้งเวลาแสดงผลโฆษณาได้อย่างอิสระด้วยระบบ Scheduling

โดยปกติแล้ว การคิดแคมเปญโปรโมชั่น หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ นั้น เรามักจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนออกแคมเปญแต่ละตัวออกมา ซึ่งหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในส่วนนี้คุณจะต้องปวดหัวกับการกระจายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการส่ง Content ไปแต่ละสาขา หรือการประสานงานให้แต่ละสาขาทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นหน้าร้านให้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงเกิดขึ้น ยิ่งหากในหนึ่งเดือน คุณมีแคมเปญโฆษณาหรือโปรโมชั่นหลาย ๆ ตัว จะยิ่งทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายแอบแฝงมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ระบบ SignMate จึงออกแบบระบบการตั้งเวลาแสดงผลโฆษณา Digital Signage เพื่อช่วยตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องประสานงานไปยังแต่ละสาขา หรือประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สาขาแต่ละสาขาเลย ทุกอย่างถูกควบคุมด้วยคุณเองผ่านซอฟต์แวร์ SignMate ด้วยระบบ Content Scheduling

ซึ่งระบบ Content Scheduling ของซอฟต์แวร์ SignMate จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกันดังนี้

  • One Time Period : เป็นการตั้งเวลาแบบครั้งเดียวจบ ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น การจัดโปรโมชั่นตามช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น
  • Daily Schedule : เปรียบเสมือนกับการจัดโปรโมชั่นแบบ Happy Hour ที่ทำการเปลี่ยนโฆษณาในแต่ละวันให้คุณอัตโนมัติ
  • Weekly Schedule : คล้าย ๆ กับการตั้งเวลาแบบรายวัน เพียงแต่คุณสามารถกำหนดวันในสัปดาห์ได้ว่าต้องการจัดโปรโมชันนี้ในวันไหนของสัปดาห์ เช่น ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคม เป็นต้น

ซึ่งคุณจะเห็นว่า ด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดได้หลากหลาย และสร้างอิสระในการคิดโปรโมชั่นได้มากยิ่งขึ้น


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.