Digital Signage สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ที่พักและการจัดอีเวนท์ต่าง ๆ

เสริมภาพลักษณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้โรงแรมของคุณด้วย Digital Signage

First Impression สำคัญเสมอสำหรับการทำธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท ยิ่งหากโรงแรมของคุณเป็นรูปแบบของ Modern Style การเสริมภาพลักษณ์ให้ดูมีความทันสมัยก็ยิ่งมีความจำเป็นต่อธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการติดตั้งจอ Digital Signage จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงแรมของคุณได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการสื่อสารผ่านจอทีวี (Digital Signage) ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา โปรโมชัน หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั่ว ๆ ไป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับโรงแรมคุณกับลูกค้าได้มากขึ้น

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมได้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากลูกค้าของคุณเกิดความประทับใจ ก็ทำให้มีโอกาสเข้ามาพักซ้ำอีกด้วย

ในมิติหนึ่ง Digital Signage เปรียบเสมือนพนักงานอีกคนหนึ่งของโรงแรมคุณ ที่จะคอยให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ลูกค้า แต่ในอีกมิติหนึ่ง คุณสามารถนำเอา Digital Signage เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวก และเสริมภาพลักษณ์ให้โรงแรมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น

ตารางการจัดสัมนาหน้าห้องสัมนา (Seminar Room)

ตารางการจัดสัมนาหน้าห้องสัมนา (Seminar Room)

  • คุณสามารถตั้งเวลาตารางการจัดงานสัมนาของแต่ละห้องสัมนาของคุณล่วงหน้าได้เลย
  • ลดข้อผิดพลาดในการอัพเดท Content ต่าง ๆ หากในปัจจุบันคุณยังใช้ Thumb drive เสียบหลังจอทีวีอยู่
  • ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน Content ในกรณีที่ปัจจุบันคุณยังใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ คุณจะต้องสั่งพิมพ์ตารางการสัมนาใหม่ทุกครั้ง
  • ปรับเปลี่ยน Content ได้ตลอดเวลา

นำเสนอโปรโมชันต่าง ๆ หน้าจุดขึ้นลิฟต์ของโรงแรม

นำเสนอโปรโมชันต่าง ๆ หน้าจุดขึ้นลิฟต์ของโรงแรม

  • จุดขึ้นลิฟต์ เป็นจุดที่มีลูกค้าเดินผ่านตลอดเวลา ซึ่งหากลูกค้าของคุณสนใจ อาจเพิ่มโอกาสในการสร้าง Lead ให้กับโรงแรมคุณได้
  • การรอลิฟต์จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป หากคุณนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าของคุณ

ติดตั้ง / แขวนจอ Digital Signage หน้า Lobby

ติดตั้ง / แขวนจอ Digital Signage หน้า Lobby

  • ให้ Digital Signage เป็นผู้ช่วยพนักงานของคุณ ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน
  • การให้ข้อมูลผ่านจอ Digital Signage จะลดความเบื่อหน่ายในการรอคิวการ Check-in ของลูกค้าได้สูง
  • นำเสนอบรรยากาศ หรือสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ โรงแรม เปรียบเสมือนคุณรีวิวแหล่งท่องเที่ยวให้กับลูกค้า
  • นำเสนอ Package Tour ซึ่งอาจช่วยให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้น

การปรับใช้ Digital Signage กับธุรกิจต่าง ๆ

โดยปกติแล้ว การประยุกต์ใช้ Digital Signage ในธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะมีวิธี และรูปแบบคล้าย ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตาม เราได้แบ่งเนื้อหาวิธีการนำ Digital Signage ไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณตามธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ตามธุรกิจที่คุณสนใจ เพื่อให้คุณได้เห็นถึงประโยชน์และวิธีการปรับใช้ให้เข้ากับประเภทธุรกิจที่คุณทำอยู่


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.