Digital Signage สำหรับภายในออฟฟิศสำนักงาน หรือโรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร/ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ออฟฟิศ ของคุณให้ดูทันสมัยด้วย Digital Signage

การติดตั้ง Digital Signage ภายใน ออฟฟิศสำนักงาน หรือ โรงงาน นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของออฟฟิศของคุณให้ดูทันสมัยแล้ว มันยังสามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารข่าวประกาศต่าง ๆ หรือสร้างความประทับใจให้กับแขกที่เข้ามาเยี่ยมชม / ประชุมในออฟฟิศได้อีกด้วย

รูปแบบการใช้งาน Digital Signage ภายในออฟฟิศ หรือโรงงาน


  • แจ้งข่าวประกาศสำคัญ ๆ ของบริษัทไปยังพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่
  • แสดงตารางการประชุมหน้าห้องประชุมแต่ละห้อง
  • แสดงรายงานผลการดำเนินการ การวัดผล KPI ของแต่ละแผนก
  • แสดงรายการกิจกรรม หรืองานที่พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมาย / งานที่คงค้าง
  • หากมีแขกคนพิเศษ (VIP) เข้ามาประชุมในออฟฟิศ สามารถแสดงข้อความต้อนรับได้ เพื่อให้เกิดความประทับใจ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม ราคาค่าบริการ สอบถามผ่าน Line

การปรับใช้ Digital Signage กับธุรกิจต่าง ๆ

โดยปกติแล้ว การประยุกต์ใช้ Digital Signage ในธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะมีวิธี และรูปแบบคล้าย ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตาม เราได้แบ่งเนื้อหาวิธีการนำ Digital Signage ไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณตามธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ตามธุรกิจที่คุณสนใจ เพื่อให้คุณได้เห็นถึงประโยชน์และวิธีการปรับใช้ให้เข้ากับประเภทธุรกิจที่คุณทำอยู่


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.