ดาวน์โหลดโปรแกรม / แอพพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ SignMate (สำหรับแสดงผลโฆษณา / ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงผล) รองรับการติดตั้งทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows (ตั้งแต่ Windows 7 เป็นต้นไป แนะนำ Windows 10) และบนระบบปฏิบัติการ Android (ตั้งแต่ Version 4.4 ขึ้นไป) โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ของ SignMate ผ่านลิงค์ต่าง ๆ ดังนี้
* โปรแกรมเหล่านี้ ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อแสดงผลโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมนั้นไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้งานผ่านลิงค์ https://app.signmate.co ได้ทันที
ระบบ Android
  • [โปรแกรมหลัก] SignMate application * จำเป็นต้องดาวน์โหลด โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ APK ผ่านคอมพิวเตอร์ แล้วนำไฟล์ไปติดตั้งบน Android Box / Android TV ได้ (สามารถดาวน์โหลดตรงผ่าน Play Store ได้ที่ แอพพลิเคชันบน Play Store)
  • SignMate Alive Checker * สำหรับตรวจสอบว่าแอพพลิเคชัน SignMate ทำงานอยู่หรือไม่ หากไม่ได้ทำงานอยู่ แอพพลิเคชันนี้จะทำการเรียกแอพพลิเคชัน SignMate ขึ้นมา (ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง แต่แนะนำให้ติดตั้ง โดยหลังติดตั้งเสร็จจะต้องเปิดแอพพลิเคชันขึ้นมาครั้งแรก)
  • Player Info * สำหรับตรวจสอบชื่อของเครื่องที่ตั้งไว้กับระบบ SignMate Admin (สามารถแก้ไขชื่อผ่านแอพพลิเคชันนี้ได้)
  • MAC Address Checker * สำหรับใช้ตรวจสอบ MAC Address ของเครื่องที่ใช้ (ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด)
  • Google Play Service * สำหรับเครื่องที่มีเวอร์ชัน Google Play Service รุ่นเก่า แล้วไม่ต้องการ Sign In เข้า Google Play Store
  • Youtube * สำหรับเครื่องที่ไม่มีแอพพลิเคชัน Youtube (แต่ต้องการใช้ฟังก์ชัน Youtube ผ่าน SignMate)
ระบบ Windows
  • [โปรแกรมหลัก] SignMate program * ดาวน์โหลดแล้วให้ Extract ไฟล์ Zip ออกแล้วติดตั้งด้วยไฟล์ setup.exe
  • SignMate Alive Checker * สำหรับตรวจสอบว่าโปรแกรม SignMate ทำงานอยู่หรือไม่ (อาจจะเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น โปรแกรมปิดตัวเอง หรือมีคนออกจากโปรแกรม) หากไม่ได้ทำงานอยู่ โปรแกรมนี้จะทำการเรียกโปรแกรม SignMate ขึ้นมา (ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง แต่แนะนำให้ติดตั้ง) (ดาวน์โหลดแล้วให้ Extract ไฟล์ Zip ออกแล้วติดตั้งด้วยไฟล์ setup.exe)
Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.