Digital Signage สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา

เพิ่มช่องทางประกาศ แจ้งข่าวสาร ตารางกิจกรรมของโรงเรียน / สถาบันการศึกษาด้วย Digital Signage

โรงเรียน / มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่หนึ่งที่จำเป็นต้องมีการแจ้งข่าวสาร ตารางกิจกรรม และข่าวประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ก็มีสื่อออนไลน์จำนวนมากที่เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังนักเรียน นักศึกษาอยู่แล้วก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงกับสื่อออนไลน์ก็คือ นักเรียน นักศึกษา จะติดตามข่าวประกาศเหล่านั้นจริงหรือไม่ เพราะสื่อออนไลน์เป็นสื่อประเภทที่ ต้องเป็นคนที่มีความสนใจเท่านั้นถึงจะได้รับข่าวสารนั้น ๆ

ซึ่งจะแตกต่างกับสื่อออฟไลน์ ที่ปัจจุบันนั้นเราสามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ โดยสื่อออฟไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถรับข่าวสารได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายกว่า แต่การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออฟไลน์โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ จะตามมาด้วยต้นทุนค่อนข้างสูง และยิ่งหากโรงเรียน / มหาวิทยาลัย มีการอัพเดทข่าวประกาศอยู่เป็นประจำก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตาม

ดังนั้น การนำเอา Digital Signage มาใช้เพื่อทดแทนการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย และทำให้เราสามารถอัพเดท Content ข่าวสารต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา และยังทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราต้องการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษานั้นดูน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

รูปแบบการใช้งาน Digital Signage ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย


  • แจ้งข่าวประกาศสำคัญ ๆ ของโรงเรียน / มหาวิทยาลัย เช่น ตารางกิจกรรม ฯลฯ
  • ติดตั้งในห้องสมุด เพื่อแจ้งรายการหนังสือเข้าใหม่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
  • ติดตั้งในศูนย์อาหาร / โรงอาหาร เพื่อแนะนำเมนูอาหาร หรือโปรโมชันต่าง ๆ (ถ้ามี)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม ราคาค่าบริการ สอบถามผ่าน Line

การปรับใช้ Digital Signage กับธุรกิจต่าง ๆ

โดยปกติแล้ว การประยุกต์ใช้ Digital Signage ในธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะมีวิธี และรูปแบบคล้าย ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตาม เราได้แบ่งเนื้อหาวิธีการนำ Digital Signage ไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณตามธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ตามธุรกิจที่คุณสนใจ เพื่อให้คุณได้เห็นถึงประโยชน์และวิธีการปรับใช้ให้เข้ากับประเภทธุรกิจที่คุณทำอยู่


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.