เนื้อหาบทความ


ภาพรวมการทำงานของ SignMate

การทำงานของระบบ SignMate นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันประกอบด้วย

  1. ส่วนของ Admin : ผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการสื่อโฆษณา (ทีมงานของลูกค้า) ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำของการจัดการสื่อโฆษณาบนจอ Digital Signage
  2. ส่วนอง Cloud Server : สำหรับเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง Admin และหน้าจอโฆษณา (Digital Signage
  3. ส่วนของ Digital Signage Display (หน้าจอโฆษณา) : ซึ่งถือว่าเป็นปลายน้ำของการจัดการสื่อโฆษณา เพราะเป็นส่วนที่จะคอยรับคำสั่งจาก Admin ในการปรับเปลี่ยนโฆษณาต่าง ๆ โดยเชื่อมต่อกันผ่าน Cloud Server

ซึ่งจากภาพด้านบนนี้ คุณจะพบว่าด้านขวามือนั้นเป็นเครื่อง Server ที่ให้บริการโดยทีมงานของ SignMate และส่วนของด้านขวานั้นจะเป็นส่วนของ Admin (ผู้ดูแลระบบของลูกค้า) โดย Admin จะต้องเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ SignMate ผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Web Browser ทั่วไปในการบริหารจัดการจอโฆษณา Digital Signage 

สิ่งที่ Admin จะต้องดำเนินการก็คือการอัพโหลดรูปภาพ วิดีโอเข้าสู่ระบบ รวมถึงการจัดการ ออกแบบเลย์เอาท์การแสดงผล การจัดลำดับของสื่อโฆษณา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ Admin เข้ามาจัดการนั้นจะถูกพักเก็บไว้ที่เครื่อง Server ของ SignMate ซึ่งถูกพักเก็บไว้ตลอดเวลาจนกว่า Admin จะทำการลบข้อมูลเอง (เสมือนกับการฝากข้อมูลไว้บน Google Drive, iCloud, One Drive เป็นต้น)

Digital Signage Overview

 

หลังจากนั้น เมื่อเครื่อง Server ตรวจสอบพบว่าจอโฆษณา Digital Signage เครื่องไหนออนไลน์ ก็จะทำการส่งข้อมูลชุดโฆษณาใหม่ ๆ ไปยังหน้าจอโฆษณาเครื่องนั้น ๆ ตามที่ Admin ได้สั่งการไว้นั่นเอง ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอให้จอโฆษณาเครื่องนั้น ๆ ออนไลน์ก่อนจึงจะส่งโฆษณาใหม่ ๆ เข้าไปได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถส่งโฆษณา โปรโมชั่นชุดใหม่เข้าสู่ระบบเวลาไหนก็ได้ เช่น 23.00น. ซึ่งถึงแม้ว่าเป็นเวลาที่ร้านปิดแล้วและจอโฆษณาไม่ได้เปิดอยู่ก็ตาม จอโฆษณาเครื่องนั้น ๆ ก็จะสามารถรับคำสั่งของคุณได้ภายหลังเมื่อถึงเวลาเปิดร้าน หรือจอโฆษณานั้น ๆ กลับมาออนไลน์อีกครั้งนึง


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.