เนื้อหาบทความ


ตั้งเวลาพักหน้าจอ (Standby Schedule)

โดยปกติแล้วธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจมักจะมีเวลาเปิด และปิดในแต่ละวัน (ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง) ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดจอโฆษณา Digital Signage ตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อการถนอมการใช้งานจอโฆษณาและเครื่อง Digital Signage Player เราจึงควรมีเวลาพักให้กับมันด้วย

ในการเปิดปิดจอโฆษณา Digital Signage ทำได้หลายรูปแบบดังนี้

  • ให้พนักงานเปิดและปิดตามเวลาทุก ๆ วัน
  • ใช้เครื่องตั้งเวลา (Digital Timer หรือ Analog Timer) เพื่อตั้งเวลาเปิด ปิดจอโฆษณาและเครื่อง Digital Signage Player
  • ตั้งค่าเปิด ปิดที่จอโฆษณาและเครื่อง Digital Signage Player (ต้องดูรุ่นที่รองรับ)

แต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง คุณอาจจะไม่สามารถใช้วิธีดังกล่างข้างต้นในการเปิด ปิด จอโฆษณา Digital Signage ของคุณในแต่ละวันได้ ดังนั้น SignMate จึงพัฒนาฟังก์ชันการตั้งเวลาพักหน้าจอโฆษณาขึ้นมา เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าผ่านระบบในแต่ละวันได้อย่างอิสระว่าต้องการให้หน้าจอโฆษณาทำงานช่วงเวลาไหน และต้องการให้พักหน้าจอ (Standby) ช่วงเวลาไหนของแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น

  • วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งเวลาให้จอโฆษณาทำงานเวลา 10:00 - 22:00
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งเวลาให้จอโฆษณาทำงานเวลา 09:00 - 21:00

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถถนอมอายุการใช้งานจอโฆษณาและ Digital Signage Player ของคุณได้แล้ว


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.