เนื้อหาบทความ


ระบบการจัดการตารางห้องประชุม (Meeting Room)

ระบบการจัดการตารางห้องประชุม จะช่วยให้หน่วยงานของคุณสามารถบริหารจัดการตารางห้องประชุม เพื่อแสดง Agenda ตามห้องประชุมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

โดยปกติแล้ว ออฟฟิศสำนักงาน หรือโรงแรมที่ให้บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา มักจะใช้กระดาษแปะหน้าห้องเพื่อแจ้งลูกค้าว่าแต่ละห้อง มี Agenda หรืองานประชุมอะไรอยู่ หรือบางครั้งอาจจะใช้เป็นหน้าจอทีวี แต่ต้องนำเอา USB / Flash Drive ไปเสียบเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อต้องการเปลี่ยน Agenda ซึ่งเป็นการจัดการห้องประชุมที่ค่อนข้างยุ่งยาก ลำบาก

ดังนั้น SignMate จึงได้พัฒนาระบบการจัดการตารางห้องประชุมขึ้นมาเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยคุณแค่เข้ามาจัดการตารางปฏิทินว่าแต่ละห้องประชุมนั้นจะมี Agenda อะไร ช่วงเวลาไหนบ้าง จากนั้นก็กำหนดว่าตารางห้องประชุมนั้น ๆ จะนำไปแสดงผลบนหน้าจอไหน

ซึ่งการแสดงผลตารางห้องประชุม จะทำการอัพเดทอัตโนมัติเมื่อถึงช่วงเวลานั้น ๆ ที่เรากำหนด เช่น หากเรากำหนดให้วันที่ 15 กรกฏาคม มีตารางการประชุมดังนี้

  • เวลา 08:00 - 10:00 ประชุมแผนการปฏิบัติการครึ่งปี
  • เวลา 12:00 - 15:00 ประชุมการวางแผนงานไตรมาสที่ 3 และ 4

การแสดงผลบนหน้าจอ หน้าห้องประชุม เมื่อถึงเวลา 08:00 ของวันที่ 15 กรกฏาคม หน้าจอก็จะแสดงผล Agenda "ประชุมแผนการปฏิบัติการครึ่งปี" และเมื่อพ้นเวลา 10:00 แล้ว หน้าจอก็จะทำการลบ Agenda นี้ออกไป แล้วเตรียมแสดงผล Agenda ใหม่ขึ้นมา (Incoming agenda) ซึ่งก็คือเวลา 12:00 - 15:00 หัวข้อ "การประชุมการวางแผนงานไตรมาสที่ 3 และ 4" โดยอัตโนมัติ

สามารถดูวิดีโออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=7BfdqfsSPYo


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.