เนื้อหาบทความ


ออกแบบสื่อโฆษณาให้ไม่จำเจด้วยฟังก์ชัน Layout Timeline

จริง ๆ แล้วฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ SignMate คือการที่ลูกค้าสามารถออกแบบหน้าจอ Digital Sigange ออกแบบเลย์เอาท์สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ ซึ่งระบบก็จะแสดงหน้าจอ Digital Sigange แบบนั้นอยู่ทั้งวัน ยกเว้นแต่มีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ ๆ เข้าไป

แต่ฟังก์ชัน Layout Timeline นี้จะเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะออกแบบเลย์เอาท์หลาย ๆ เลย์เอาท์ในหนึ่ง Campaign ได้ ซึ่งเราสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้แต่ละเลย์เอาท์แสดงผลได้เลย เช่น สมมติว่าเรามีทั้งหมด 3 layout โดยกำหนดให้

  • Layout ที่ 1 แสดง 3 นาที
  • Layout ที่ 2 แสดง 5 นาที
  • Layout ที่ 3 แสดง 4 นาที

ตัวอย่างหน้าจอการออกแบบ Layout Timeline มีลักษณะดังนี้

ซึ่งครบลูปนึง จะแสดงผลทั้งสิ้น 12 นาที จากนั้นแอพพลิเคชันก็จะวนกลับไปแสดงผล Layout ที่ 1 ใหม่ 


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.