เนื้อหาบทความ


แจ้งเตือนสถานะของอุปกรณ์แบบ Realtime ผ่าน Line

นอกจากฟังก์ชันการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านระบบโดยตรง กับการรับการแจ้งเตือนสถานะของอุปกรณ์ผ่านอีเมลอัตโนมัติแล้ว ระบบ SignMate ยังมีฟังก์ชันสำหรับการรับการแจ้งเตือนสถานะของอุปกรณ์แบบทันทีทันใด (Realtime) เมื่อใดก็ตามที่สถานะของอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่ออุปกรณ์ออนไลน์ หรืออุปกรณ์ออฟไลน์ก็ตาม

โดยคุณยังสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองว่าต้องการรับการแจ้งเตือนเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์มีการออฟไลน์ หรือออนไลน์ หรือทั้งสองสถานะก็ได้เช่นกัน 

ซึ่งระบบ SignMate จะแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์เหล่านี้ผ่าน Line application ของคุณ ซึ่งคุณสามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อรับการแจ้งเตือนได้เช่นกัน ในกรณีที่คุณมีผู้ดูแลระบบหลาย ๆ คน


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.