เนื้อหาบทความ


สั่งแสดงผลหน้าจอแบบ Individual Player

ในกรณีที่คุณมีการติดตั้งหน้าจอโฆษณา (Digital Signage) หลาย ๆ จอ แต่คุณต้องการให้แต่ละจอแสดงผลโฆษณาหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถสั่งควบคุมหน้าจอเหล่านี้ได้อย่างอิสระผ่านระบบ SignMate

เมื่อคุณเข้ามาที่ระบบการจัดการ Digital Signage Player คุณจะพบกับรายชื่อ Player หรือรายชื่อหน้าจอที่คุณตั้งชื่อไว้ดังภาพ

จากนั้นคุณก็สามารถเลือกหน้าจอเพื่อสั่งการได้เลยครับ ว่าหน้าจอไหนต้องการให้แสดงข้อมูลโฆษณา โปรโมชัน หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ใด


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.