เนื้อหาบทความ


จัดกลุ่มหน้าจอโฆษณา เพื่อสั่งแสดงผลโฆษณาที่เหมือนกัน

ในกรณีที่คุณมีหน้าจอโฆษณา (Digital Signage) จำนวนมาก และคุณต้องการสั่งแสดงผล Content หรือโฆษณาหรือโปรโมชันชุดเดียวกัน คุณสามารถจัดกลุ่มให้กับมันแล้วสั่งการเพียงทีเดียวได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณลดความยุ่งยากและระยะเวลาในการสั่งการได้มากเลยทีเดียว

GROUP MANAGEMENT

โดยคุณสามารถออกแบบกลุ่มของหน้าจอโฆษณา (Digital Signage) ได้อย่างอิสระ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเดียว หรือหลาย ๆ กลุ่มก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เช่น หากคุณมีหน้าร้านที่มีอยู่ทั่วประเทศ คุณสามารถกำหนดโปรโมชันหรือโฆษณาเฉพาะให้กับแต่ละภาคได้ โดยลักษณะแบบนี้คุณอาจจะแบ่งกลุ่มของหน้าจอโฆษณาออกเป็นภาคต่าง ๆ เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น จากนั้นแทนที่คุณจะทำการสั่งแสดงผลโฆษณาไปที่แต่ละ Player หรือแต่ละหน้าจอโฆษณา คุณก็แค่สั่งการผ่านกลุ่มที่คุณสร้างไว้เท่านั้น


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.