เนื้อหาบทความ


สั่งบันทึกภาพหน้าจอจากส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบการแสดงผล

ฟังก์ชันสำหรับสั่งบันทึกหน้าจอ Digital Signage จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าหน้าจอแต่ละจอนั้นกำลังแสดงผล Campaign ไหนอยู่ แสดงผลโฆษณาที่ถูกต้องตามที่เราสั่งหรือไม่ ซึ่งเป็นการสั่งการระยะไกลผ่านส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย

ปกติแล้ว ในอดีตการที่เราจะตรวจสอบหน้าจอแสดงผลได้นั้น เราจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดถ่ายมาที่หน้าจอทีวี (Digital Signage) เพื่อตรวจสอบว่าขณะนั้นหน้าจอทีวีแสดงผลโฆษณาที่ถูกต้องหรือไม่ หรืออีกวิธีนึงก็คือการสั่งให้พนักงานหน้าร้านถ่ายรูปหน้าจอคอยรายงานกลับมาที่ส่วนกลาง ซึ่งการประสานงานส่วนนี้อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากขึ้น เพราะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง 

ดังนั้น SignMate จึงพัฒนาฟังก์ชันนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งบันทึกหน้าจอไปยังหน้าจอที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ สาขาต่าง ๆ โดยสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบเองได้เลย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้อย่างทันทีทันใดที่ต้องการ (Realtime) จากนั้นภาพจะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบ


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.