เนื้อหาบทความ


ออกแบบเลย์เอาท์ (Layout) หน้าจอได้อย่างอิสระ

การออกแบบเลย์เอาท์ของหน้าจอ จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูล โฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถแบ่งส่วนของหน้าจอออกแบบหลาย ๆ ส่วนที่คุณต้องการได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น จากภาพด้านบนจะเป็นการแบ่งหน้าจอออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน โดยสมมติว่าเราต้องการให้ส่วน layer หรือบล็อกสีแดงแสดงผลเป็นวิดีโอ ส่วนบล็อกสีฟ้าแสดงเป็นภาพโปรโมชัน Slideshow และส่วนสีเหลืองแสดงเป็นข้อความตัวอักษรวิ่ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ระบบ SignMate ยังจัดเตรียมต้นแบบ (Template) ของเลย์เอาท์ให้คุณได้เลือกใช้ด้วยครับ 

 


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.