เนื้อหาบทความ


การจัดการ Slideshow เพื่อนำไปใช้ในการจัดการป้ายโฆษณา

Slideshow เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถเข้ามาช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับป้ายโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage) ของคุณได้อย่างมาก เพราะคุณสามารถกำหนด Effect การเปลี่ยนภาพแต่ละภาพได้ด้วย

ในการจัดการ Slideshow นั้นก่อนอื่นคุณจะต้องมีรูปภาพใน Gallery ก่อน ซึ่งหากคุณยังไม่ได้จัดการในส่วนนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ การจัดการรูปภาพ Gallery เพราะการจัดการ Slideshow เป็นการเลือกรูปภาพจาก Gallery เข้าไปไว้ใน Slideshow นั้น ๆ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีรูปภาพก่อนจึงจะดำเนินการใน Feature นี้ได้

 

สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนเข้ามาจัดการ Slideshow

  1. สมัครใช้บริการ SignMate (ทดลองฟรี 1 เดือน)

 

วิธีการจัดการ Slideshow ก่อนอื่นให้เข้าไปที่เมนู "Slideshow" จากเมนูด้านซ้าย ซึ่งจะพบหน้าจอการจัดการดังภาพ

 

หน้าจอการจัดการกลุ่ม Slideshow

 

ซึ่งฟังก์ชัน Slideshow จะประกอบไปด้วย 2 ระดับคือ ระดับกลุ่มของ Slideshow และระดับ Slideshow เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มของ Slideshow ตามประเภทที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มของโปรโมชัน, กลุ่มของสินค้า เป็นต้น

จากภาพด้านบน จะเป็นส่วนของการจัดการกลุ่มของ Slideshow ก่อน ดังนั้นวิธีการสร้างกลุ่มใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม "+ เพิ่มกลุ่มใหม่" จะพบกับหน้าจอดังภาพ

 

หน้าจอการเพิ่มกลุ่ม Slideshow

 

จากนั้นให้กดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันการสร้างกลุ่มใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างกลุ่ม Slideshow

 

ภาพหลังเพิ่มกลุ่ม Slideshow

 

จากภาพด้านบนจะพบว่ามีกลุ่มใหม่ที่เราสร้างไป แสดงขึ้นมา โดยขั้นตอนต่อไปคือการเข้าไปจัดการ Slideshow ในกลุ่มนั้น ๆ โดยคลิกที่ปุ่ม "จัดการ Slideshow" (ตามภาพด้านบน) จะพบกับหน้าจอดังนี้

 

หน้าจัดการรูปภาพ Slideshow

เนื่องจากกลุ่ม Slideshow นี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งถูกสร้างขึ้น ดังนั้นในกลุ่มนี้จะยังไม่มีภาพ Slideshow ใด ๆ อยู่ โดยขั้นตอนต่อไปคือการสร้างรายการภาพ Slideshow ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม "+ เพิ่ม Slideshow ใหม่" จะพบกับหน้าจอดังภาพ

 

ภาพหน้าจอการเพิ่ม Slideshow

 

จากภาพด้านบน ให้เลือกภาพสำหรับ Slideshow ที่จะสร้างขึ้นใหม่ (ไม่ใส่ได้) และระบุชื่อของ Slideshow เพื่อไว้คราวหน้ากลับมาจัดการข้อมูลจะได้ง่ายต่อการจดจำ จากนั้นให้กดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันการสร้าง Slideshow ใหม่นี้ โดยจะพบกับหน้าจอดังภาพ

 

ภาพหลังจากเพิ่ม Slideshow

จากภาพด้านบน จะพบว่ามีรายการ Slideshow ที่เราเพิ่งสร้างไปขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "จัดการภาพใน Slideshow" (จากภาพด้านบน) โดยระบบจะนำพาคุณไปเลือกรูปภาพจาก Gallery เข้ามาใส่ใน Slideshow นี้ ดังภาพ

 

หน้าสำหรับการเลือกรูปภาพจาก Gallery เข้าสู่ Slideshow

เนื่องจาก Slideshow นี้เพิ่งถูกสร้างขึ้น ดังนั้นจึงยังไม่มีรูปภาพใด ๆ ใน Slideshow นี้ ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกรูปภาพเข้า Slideshow นี้โดยการคลิกที่ปุ่ม "+ เพิ่มรูปภาพเข้า Slideshow" จะพบกับหน้าจอดังภาพ

 

หน้าจอการเลือกภาพ Gallery เข้า Slideshow

 

โดยเราสามารถเลือก Filter (กรอง) รูปภาพเป็นทุกอัลบัมหรือดูทีละอัลบัมได้ (จากภาพด้านบน เป็นการเลือกดูภาพจากทุก ๆ อัลบัม เนื่องจากภาพที่อยู่ในระบบยังไม่เยอะมาก แต่กรณีที่มีภาพในระบบจำนวนมาก ควรต้องเลือกดูตามอัลบัมเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหารูปภาพที่ต้องการ) 

หากคุณต้องการเลือกรูปภาพใดเข้าไปไว้ใน Slideshow นี้ ให้นำเมาส์ไปวางบนรูปนั้น ๆ จะพบเครื่องหมาย "ถูก" เพื่อเลือกรูปนั้น ๆ เข้าไปใน Slideshow ดังภาพ

 

วิธีการเลือกภาพเข้า Slideshow

จากนั้นเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดหน้าจอ "เพิ่มรูปภาพเข้า Slideshow" ลงไป จะพบว่ารูปภาพที่เราเลือกเมื่อสักครู่ จะเข้ามาอยู่ใน Slideshow เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

 

ภาพหลังจากเลือกรูปภาพเข้า Slideshow

หากคุณต้องการเลือกภาพใด ๆ เพิ่มเติม ก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิม เป็นอันจบขั้นตอนการจัดการ Slideshow เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับออกแบบและจัดการป้ายโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage) ของคุณเรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนต่อไปคือการนำ Slideshow เหล่านี้ไปใช้งานในการออกแบบและสร้างป้ายโฆษณาของคุณเองให้เป็นป้ายโฆษณาดิจิตอล หรือ Digital Signage ได้อย่างง่ายดาย สามารถดูวิธีการจัดการ Campaign หรือรูปแบบการแสดงผลป้ายโฆษณาของคุณได้ที่นี่


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.