เนื้อหาบทความ


ควบคุม Digital Signage จากส่วนกลางผ่าน Internet

ด้วย Concept ของ SignMate คือบริการ Digital Signage Software ในรูปแบบของ Cloud-Based ซึ่งหมายความว่าทุก ๆ จอ ทุก ๆ การสั่งการจะเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพ วิดิโอ หรือการออกแบบต่าง ๆ เราสามารถควบคุมจอ Digital Signage ที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ จังหวัดต่าง ๆ หรือประเทศต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ของเราเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

หากคุณเคยใช้ Flash Drive เสียบต่อกับจอทีวี คุณจะพบปัญหาว่าเมื่อคุณมีการติดตั้ง Digital Signage หลาย ๆ จุด หลาย ๆ ตำแหน่ง การที่เราจะเปลี่ยน Content แต่ละจน แต่ละจุดเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ขาดการตรวจสอบ เพราะการที่เราจะตรวจสอบแต่ละจอ ก็จะต้องเดินไปเช็คถึงที่นั้น ๆ เลย

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยระบบ SignMate!

เพราะ SignMate ให้บริการ Software ในรูปแบบของ Cloud-Based ซึ่งเป็น Platform ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุม สั่งการหน้าจอ Digital Signage ของคุณไม่ว่าจะมีกี่จุด กี่สาขาผ่าน Computer ของคุณได้เลย นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ Digital Signage ของแต่ละจุดได้อีกด้วยว่าเครื่องไหนสถานะออนไลน์ หรือออฟไลน์อยู่ และยิ่งไปกว่านั้น หากคุณต้องการรู้ว่าแต่ละจอนั้นกำลังนำเสนอ Content ไหนอยู่ ก็สามารถสั่ง Capture Screen ไปยังหน้าจอ Digital Signage ตำแหน่งนั้น ๆ ที่ต้องการตรวจสอบได้ทันที 

ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณในการบริหาร จัดการสื่อ Digital Signage และช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก User Error ต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่หน้าร้านลืมเปลี่ยนโปรโมชัน ทั้ง ๆ ที่มอบหมายงานให้ไปแล้ว จะตรวจสอบการทำงานแต่ละทีก็ยุ่งยาก จะต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่หน้าร้านทำการถ่ายรูปส่งรายงานกลับมา

หรือแม้กระทั่งการติดตั้ง Digital Signage ในที่สูง ๆ  การที่เราจะเปลี่ยน Content แต่ละที จะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน้าร้านปีนขึ้นไปเปลี่ยน ซึ่งคุณจะเห็นว่าการจะเปลี่ยน Content แต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และอาจก่อนให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

นอกจากนี้ SignMate software ยังช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยน Content ได้อิสระขึ้น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ในระดับวันต่อวันเลย เพราะทุก ๆ อย่างถูกควบคุมสั่งการผ่าน Internet ทั้งหมด


Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.