Tag "กลุ่ม"


จัดกลุ่มหน้าจอโฆษณา เพื่อสั่งแสดงผลโฆษณาที่เหมือนกัน

ในกรณีที่คุณมีหน้าจอโฆษณา (Digital Signage) จำนวนมาก และคุณต้องการสั่งแสดงผล Content หรือโฆษณาหรือโปรโมชันชุดเดียวกัน คุณสามารถจัดกลุ่มให้กับมันแล้วสั่งการเพียงทีเดียวได้


Read more
Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.