Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว - การใช้งาน Application

การเข้าถึงกล้องของผู้ใช้งาน

Application จำเป็นต้องเปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการแสกน QRCode สำหรับ Preview หน้าจอ Digital Signage ซึ่งการเปิดการใช้งานในส่วนนี้ Application จะขึ้นข้อความแจ้งผู้ใช้ถึงการร้องขอสิทธิในการเปิดใช้งานกล้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการข้อมูลด้านบริการเสริมเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้

Telephone: (097) 148-9669
Line: @signmate
E-mail: sales@signmate.co
Website: www.signmate.co
Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.